Khamis, 11 Jun 2009

BANTAHAN PPSMI

Persatuan Ulama’ Malaysia Menyampaikan Memorandum Membantah PPSMI kepada Majlis Raja-Raja Melayu

Prof. Abdul Rahman Awang, Tuan Hj. Azmi Abul Hamid, dan Tuan Haji Ghani Shamsuddin

Prof. Abdul Rahman Awang, Tuan Hj. Azmi Abul Hamid, dan Tuan Haji Ghani Shamsuddin


Pagi tadi Persatuan Ulama’ Malaysia menyampaikan MEMORANDUM MUAFAKAT ULAMA’ MANSUHKAN PPSMI.

Majlis tersebut berlangsung di pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Melayu, di Jalan Belamy, Kuala Lumpur.

Memorandum tersebut diterima oleh Tan Sri Dato’ YM Engku Ibrahim bin Engku Ngah, Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Melayu, bagi pihak Majlis Raja-Raja Melayu.

Dengan Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Melayu

Dengan Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Melayu

Persatuan Ulama’ memohon agar memorandum yang mengandungi bantahan terhadap PPSMI itu dapat dibawa ke dalam mesyuarat Majlis Raja-Raja Melayu.

Persatuan Ulamak Malaysia diwakili oleh Tuan Ustaz Abd. Ghani Samsuddin (pengerusi SHURA) dan Tuan Prof. Ustaz Dr. Abdul Rahman Awang (ahli SHURA).

Delegasi itu juga diiringi oleh tokoh-tokoh penting Gerakan Mansuhkan PPSMI (GMP), Tuan Dr. Shahrir Md. Zain (Timbalan Pengerusi GMP), Prof. Emeritus Dr. Abdullah Hassan (Naib Pengerusi GMP), dan Tuan Hasni Abas (Setiausaha GMP).

Teks penuh memorandum tersebut, dan senarai penama yang menanda tangani dokumen tersebut adalah seperti berikut:

MEMORANDUM MUAFAKAT ULAMA’ MANSUHKAN PPSMI

dipanjangkan kepada

MAJLlS RAJA-RAJA MELAYU

Melalui

Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Melayu

Dengan Nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang

Segala puji hanya untuk Allah Rabbul ‘Alamin, Yang Maha Pengasih, Yang telah mengajar Al Quran, Dia menciptakan insan, mengajarnya al bayan, Dia mencipta semua dengan segala aturannya agar insan tidak merosakkan keseimbangan, supaya ditegakkan kesimbangan itu dengan adil dan tidak mengurangi keseimbangan yang telah disusun dengan peraturan-Nya.

Selawat dan salam untuk junjungan kekasih-Nya Rasulullah s.a.w. serta ahli keluarga baginda dan seluruh sahabatnya, yang menjadi qudwah hasanah untuk seluruh insan, membawa rahmat untuk sekalian alam, membawa petunjuk dari zulamat kepada nur yang menerangkan, membebaskan perhambaan insan kepada makhluk kepada pengabdiaan hanya kepada Allah, yang mengangkat semua kaum dari Zillah kepada kekecemerlangan I’zzah Islam.

MENYEDARI bahawa KDYMM Raja-Raja Melayu turut prihatin mengenai status Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan sesuai dengan peruntukan dalam Akta Bahasa Kebangsaan dan Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan;

MEMAHAMI bahawa bahasa mempunyai kaitan langsung dengan persoalan falsafah dan pegangan hidup seseorang Muslim;

MEMAHAMI bahawa dengan pemisahan agama daripada bahasa akan membawa implikasi besar kepada kaum Muslimin dari sudut pandangan hidup Islam yang berasaskan Tauhid;

MENGINSAFI bahawa kepentingan penggunaan bahasa dalam Islam ada kaitan dengan makna yang boleh memberi kesan kepada nilai dan prinsip asas dalam kehidupan seseorang Muslim;

MENELITI bahawa fungsi bahasa sangat jelas kepentingan dan kedudukannya dalam pengembangan dan penyampaian risalah Islam;

MENGISAFI betapa sekularisasi bahasa akan membawa kepada sekularisasi kehidupan kaum kerangka berfikirnya terhadap tassawur Islam yang benar dan murni;

MENGHAYATI betapa bahasa Melayu telah melalui sejarah Islamisasi yang tersendiri sejak kedatangan Islam di alam Melayu, oleh kerana itu ia telah menjadi bahasa yang terpilih untuk membentuk pegangan hidup Islam dalam kalangan ratusan juta kaum Melayu di nusantara ini;

MENERIMA bahawa Bahasa Melayu mempunyai kedudukan yang istimewa dalam Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan sebagai bahasa Kebangsaan Negara ini;

MENGAMBIL perhatian serius bahawa perlaksanaan PPSMI (Pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris) sejak tahun 2003, telah menjejaskan status dan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan Negara;

MENYESALI PPSMI telah dilaksanakan dengan secara tergesa-gesa tanpa penelitian yang lebih terperinci dan tanpa mengambil pandangan balas dari ahli cendekiawan dan ilmuan Islam;

MEMANDANG serius bahawa perlaksanaan PPSMI telah memberi kesan negatif dalam jangka masa pendek mahupun dalam jangka masa panjang kepada tahap prestasi pelajar-pelajar di kawasan luar Bandar;

MEMBERI perhatian berat kepada perlaksanaan PPSMI yang telah mengetepikan segala usaha menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu yang berkeupayaan tinggi untuk mendidik anak bangsa khasnya dan warga negara amnya;

MEMAHAMI bahawa perlaksanaan PPSMI oleh pihak kerajaan khususnya Kementerian Pelajaran Malaysia tidak mengambil kira segala hujah ilmiah berdasarkan undang-undang, sejarah, kesan sosio-budaya, pembinaan jati diri dan tamadun bangsa, yang telah dibentang oleh pelbagai ahli pakar dan ahli akademik dalam Negara;

MENGESAHKAN beragama Islam dan bertutur dalam bahasa Melayu ada kaitan dengan ta’rif seorang Melayu mengikut Perkara 160 Perlembagaan Persekutuan dan ini bermakna keserasian Bahasa Melayu dengan KeIslaman bangsa Melayu tidak dapat dipisahkan;

MEMPERAKUI bahawa DYMM Raja-Raja Melayu mempunyai keperihatinan yang tinggi serta mempunyai pengaruh yang besar terhadap status dan pemeliharaan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan; dan

Maka kami sebagai golongan agama yang prihatin terhadap sebarang hal ehwal yang ada kaitan dengan kedudukan Islam dan kaum Muslimin di Negara ini, berpendirian:

1. MENOLAK perlaksanaan PPSMI dalam sistem pendidikan Negara;

2. MEMBANTAH penerusan perlaksanaan PPSMI kerana ia menjejaskan kedudukan bahasa Melayu yang sudah diangkat martabatnya sebagai bahasa ilmu dan sekaligus bahasa Islam;

3. MENEGASKAN bahawa dalil agama untuk mengembalikan pengajaran sains dan matematik kepada bahasa Melayu sangat kuat kami sandarkan kepada nas-nas naqli berikut:

Merujuk kepada Surah al-Rum, ayat 22 bermaksud:

Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan-Nya dan kebijaksanaan-Nya adalah kejadian langit dan bumi, dan perbezaan bahasa kamu dan warna kulit kamu. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan bagi orang-orang yang berpengetahuan.”

Surah Ibrahim, ayat 4 bermaksud:

“Dan Kami tidak mengutuskan seseorang Rasul melainkan dengan bahasa kaumnya supaya ia menjelaskan (hukum-hukum Allah) kepada mereka. Maka Allah menyesatkan sesiapa yang dikehendaki-Nya (menurut undang-undang peraturan-Nya), Juga memberi hidayah petunjuk kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya (menurut undang-undang peraturan-Nya); dan Dialah jua Yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.”

Menggunakan bahasa yang dapat menerangkan dan memahamkan konsep dan falsafah kebenaran adalah matlamat utama kenapa Al-Quran menggunakan bahasa ibunda Arab sebagai pengantar untuk menjelaskan makna dan intisari ajaran Islam kepada bangsa Arab.

Surah Asy-Syura, ayat 7 bermaksud:

“Dan demikianlah Kami wahyukan Al-Quran kepadamu dalam bahasa Arab, agar engkau memberi peringatan kepada penduduk ibukota (Makkah) dan penduduk (negeri-negeri ) di sekelilingnya serta memberi peringatan tentang Hari berkumpul (Qiamat) yang tidak diragukan adanya. Segolongan masuk syurga dan segolongan masuk neraka.”

Bahawa bahasa yang tidak tercemar dengan makna dan faham yang terlepas dari konsep ketauhidan Allah dan membolehkan mesej asas Islam mengenai Ketuhanan disampaikan adalah punca kenapa Al-Quran memilih bahasa Arab sebagai bahasa pengantar. Lantaran itu Bahasa Melayu yang telah sarat melalui proses Islamisasi adalah bahasa yang paling wajar dijadikan bahasa pengantar dalam sistem pendidikan Negara untuk menjayakan proses pembinaan tamadun Islam dalam masyarakat Malaysia.

Surah Yusuf, ayat 2 bermaksud:

“Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al-Quran berbahasa Arab, agar kamu mengerti.”

Surah Toha, ayat 113 bermaksud:

“Dan demikian Kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab dan Kami telah menjelaskan berulang-¬ulang di dalamnya sebahagian dari ancaman agar mereka bertaqwa atau agar (Al-Quran) itu memberi pengajaran bagi mereka.”

Surah Az Zumar, ayat 27-28 bermaksud:

“Dan sungguh telah Kami buatkan dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan bagi manusia agar mereka dapat pengajaran, iaitu Al-Quran dalam bahasa Arab, tiada ada kebengkokan (di dalamnya) agar mereka bertaqwa.”

Surah Fussilat, ayat 2-3 bermaksud:

“(Al-Quran ini) diturunkan dari Tuhan Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Kitab yang ayat¬ayatnya dijelaskan bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui.”

Surah Al-Zukhruf, ayat 3 bermaksud:

“Demi kitab (Al-Quran) yang jelas, Kami jadikan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu mengerti.”

Semua ayat-ayat ini menjelaskan betapa bahasa ada kaitan dengan mesej risalah Islam yang disampaikan kepada manusia. Manakala bahasa Melayu yang sarat dengan konsep Islam dari Al-Quran diketepikan penggunaannya dalam pengembangan ilmu, maka kesan sekularisasi bahasa yang telah berlaku dalam sejarah pengembangan bahasa Inggeris yang sangat dipengaruhi oleh sejarah sekularisasi agama Kristian akan mempunyai impak kepada masyarakat Melayu Islam di Negara ini.

Oleh itu, Kami:

MENDESAK supaya pelaksanaan PPSMI hendaklah diberhentikan dan penggunaan bahasa Melayu kembali digunakan sebagai bahasa pengantar dalam semua matapelajaran kecuali dalam pengajaran bahasa yang lain, di seluruh institusi pendidikan di semua peringkat.

MENUNTUT agar kerajaan mengekalkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu untuk membentuk tamadun tinggi dalam masyarakat, sementara memberi ruang untuk pelajar mempelajari pelbagai bahasa lain untuk meningkatkan keupayaan menguasai pelbagai ilmu dari sumber bahasa yang lain.

MENDESAK agar tulisan jawi kembali diperkasakan dalam sistem pendidikan Negara termasuk mengalakkan urusan rasmi menggunakan tulisan jawi sebagai identiti negara.

MENEGASKAN bahawa pengajaran bahasa Inggeris perlu dipertingkatkan kaedah dan pendekatannya, namun bukan dengan cara mengetepikan bahasa Melayu sebagai pengantar matapelajaran seperti yang dilaksanakan dalam PPSMI masakini.

MENGGESA supaya penggunaan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar hendaklah diperundangkan dan dikuatkuasakan dalam semua sektor Negara sama ada awam mahupun swasta.

MENEGASKAN bahawa pihak kerajaan khususnya Kementerian Pelajaran Malaysia tidak boleh berdaleh dengan alasan pencapaiaan UPSR, PMR mahupun SPM untuk menjadi asas untuk meneruskan atau memberhentikan perlaksanaan PPSMI.

MENDESAK supaya pihak kerajaan tidak menggunakan dalil mencapai kemajuan bertaraf dunia sebagai alasan untuk meneruskan PPSMI kerana hujah ini sudah muktamad ditolak oleh perbandingan dan bukti dengan pelbagai Negara lain yang tidak mengutamakan bahasa Inggeris untuk mencapai kemajuan sesuata bangsa dan Negara.

MENGGESA agar seluruh warga pendidik dan waris pelajar-pelajar di semua institusi pendidikan Negara agar bersama bersatu untuk membantah pelaksanaan PPSMI.

KAMI DENGAN INI MENANDATANGANI MEMORANDUM ULAMA’ “MANSUHKAN PPSMI” INI SEBAGAI PENDIRIAN KAMI UNTUK MEMBELA MARTABAT BAHASA MELAYU DALAM SISTEM PENDIDIKAN DAN PENTADBIRAN NEGARA:

1. Ustaz Abdul Ghani Samsuddin (Pengerusi, SHURA)
2. Datuk Dr. Abdul Samad Mohamed Said (Sasterawan Negara)
3. Datuk Ustaz Abu Bakar Cik (Pengerusi, Asian Federation Muslim Youth)
4. Hj. Mohd. Azmi Abdul Hamid (Presiden TERAS Pengupayaan Melayu)
5. Dr. Abdul Rahman Awang (Ahli Lembaga SHURA)
6. Encik Hasni Abas (Setiausaha, GMP)
7. Prof. Shahrir Mohamad Zain (Timbalan Pengerusi, GMP)
8. Prof. Emeritus Abdullah Hassan (Naib Pengerusi, GMP)
9. Puan Ainon Mohd (AJK, GMP)
10. Ustaz Wan Ahmad Tarmiz Aziz (Pengerusi Persatuan Ponyokong Sekolah Agama Rakyat)
11. Kassim Muhamad (Aktivitis, GMP)
12. Muhammad Faisal Abdul Aziz (Naib Presiden, PKPIM)
13. Mohd. Saifullah b. Mohd Zulkifli (Aktivis, PKPIM)
14. Abu Qassim Nor Azmi (Aktivis, PKPIM)
15. Ustaz Yusuf Mahmud (YDP, Persatuan Ulama’ Kedah)
16. YB Datuk Mahfuz Omar (Pengerusi, Inst. Pemb. dan Pengemblengan Komuniti – IMPAK)
17. Che Shamsuddin Othman – Dinsman (Pengerusi, PAKSI)
18. Hj. Mohammad Salleh Bakar (Ketua Penerangan TERAS)
19. Ustaz Hafiz Mustaffa Lubis (YDP Angkatan Belia Islam Malaysia, Kedah)
20. Uztaz Abu Khair Ayub (Maahad Tarbiyyah Islamiah, Derang, Kedah)
21. Dr. Khairuddin Datuk Abdul Malik (Pengerusi JAMA’IY)
22. Dr. Zaini Hamzah (Pengerusi, TERAS, Wilayah Persekutuan)
23. Dr. Syed Jamaluddin Syed Ali (Timb. Pengerusi TERAS, Selangor)
24. Ustaz Zulkifli Ibrahim (Timbalan Pengerusi JAMA’IY)
25. Ustaz Khairul Mustafa (Setiausaha, Persatuan Ulama’ Malaysia Wilayah Persekutuan)
26. Prof Madya Dr. Wan Salim Mohd Nor (YDP, Persatuan Ulama’ Malaysia, Pulau Pinang)
27. Ust. Awaluddin Jefry (YDP, Persatuan Ulama’ Malaysia, Johor)
28. Ustaz Dr. Arshad Taib (Ulama’ Perlis)
29. Ustazah Fauziah Thani (bekas Pengetua, Sekolah Menengah Agama Alawiyyah, Perlis)
30. Dr. Fadhlullah Jamil (Pengerusi, WADAH P. Pinang)
31. Datuk Abdul Halim Kader (YDP Persatuan Ulama’ Malaysia)
32. Hj. Hussin Ismail (Pengerusi, Yayasan Amal)
33. Dr. Abdul Rahman Ahmad (Pengerusi Wadah Pencerdasan Ummah, Kedah )
34. Ustazah Masadah Sajadi (Pengerusi, Majlis Bertindak Wanita Islam Malaysia)
35. Ustaz Tahir Ali (Ahli, Lembaga TERAS)
36. Hj. Ismail Wan Teh (Naib Pengerusi, WEHDAH)
37. Hj. Mutalib Rawther (Pengerusi, TERAS, Pulau Pinang)
38. Ustaz Muhammad Nabigh bin Abu Samah Al-Hashimi (Jabatan Pendidikan Islam UiTM)
39. Uztaz Ahmad Tarmizi Sulaiman (Setiausaha, Institiut Penyelidikan dan Pengembangan Syariah, Malaysia – ISRA)
40. Dr. Kamaruzaman Yusuf (Ahli Ilmuan Islam UKM)
41. Ustaz Wahab (Muhammadiah Internasional)
42. Encik Kamal Syukri (Timbalan Presiden, Persatuan Linguistik Malaysia)
43. Encik Salman Siddiqiy Mohd Azmi (Jaringan Pemuda TERAS Nasioanal)
44. Ustazah Fatimah Ahmad (Pengerusi SALIMAH – TERAS)
45. Ustaz Azmi Bahari (Ketua Kurikulum dan Koperasi Maahad Tarbiah Islamiah, Perlis)
46. Hj. Jaafar Daud (Timbalan Pengerusi, TERAS Perlis)
47. Ustaz Mohd Shahimi bin Abdul Kemali (Pendidik MADI, Perlis)
48. Ustaz Rashid Muhammad (WADAH, Pahang)
49. Ustaz Abdul Wahab Nor Al-Haj (Ahli JawatanKuasa Pergerakan Pemerkasaan Tulisan Jawi PERAWI-TERAS)
50. Ustaz Khairuddin At Takiri ( Pengetua Darul Fuqaha, Bandar Baru Bangi)
51. Ustaz Abdul Sattar (Pendidik MADI, Perlis)
52. Shah Rizan Sazali (Pengerusi Ummah Aid)
53. Ustaz Kamaruddin Kassim (Pengerusi, Persatuan PRIHATIN)
54. Aziz bin Man (Pengerusi, Persatuan Kebajikan Warga Desa)


P/S: Rencana ini dipetik dari laman web Prof. Emiritus Abdullah Hassan

Selasa, 9 Jun 2009

MENCARI HANTU


Menonton kisah tiga sekawan mencari hantu dalam segmen Pemburu Hantu di media penyiaran beberapa hari lalu memang terasa malu dan menimbulkan kesedihan. Kasihan sungguh melihat mereka berusaha bersungguh-sungguh untuk membuktikan kewujudan hantu di salah satu tanah perkuburan dengan menggunakan bahan teknologi yang canggih. Akhirnya, setelah bekerja keras. Buktinya hanya bunyi angin dan penipuan yang memantulkan kebodohan mereka. 

Persoalan yang benar-benar menikam benak saya, mengapa mereka tidak buktikan sahaja adanya malaikat dengan alat teknologi mereka itu? Buktikanlah walhal malaikat paling dekat dengan kita dan sentiasa mencatat apa sahaja perbuatan kita. Malaikat juga abstrak. Malaikat juga boleh menjelma dalam apa jua bentuk dengan kehendak Allah SWT. Saya tidak faham atas dasar apa mereka merekonstruksikan cerita itu untuk tatapan masyarakat. Langsung tidak rasional!!!

Mengapa drama atau filem seperti ini diberi ruang untuk paparan umum? Mengapa tidak disiarkan program-program yang mengasah intelektual? Yang lebih menghairankan, drama seperti itu mengisi ruang waktu perdana. Masyarakat diindoktrinasikan dengan kefahaman pemujaan roh hingga membentuk paradigma yang negatif. Dalam realiti aktual, tidak dapat dinafikan ada di antara masyarakat lebih takut hantu daripada Allah SWT. Tidakkah pengarah drama atau filem memikirkan kesan ini? Apakah keuntungan yang diperolehi pihak penerbitan berbaloi dengan terbentuknya paradigma sebegini dalam masyarakat?

Zaman animisme sudah lama kita tinggalkan. Kita manusia yang dah jauh ke hadapan hanya mampu menjenguk zaman itu dengan akal yang sangat sihat dan rasional yang dilandasi oleh agama Islam. Pemujaan terhadap benda (samada konkrit atau abstrak), perkara atau roh yang boleh mendatangkan kepada kepercayaan ini ditentang sama sekali dalam Islam. Amalan atau kepercayaan ini dianggap syirik (nyata atau halus) kepada Allah SWT. 

Secara keseluruhan, keterpisahan period itu dalam weltanschuauung  alam Melayu digarisi dengan kemasukan pengaruh Hinduisme. Dan selepas itu segala yang berkaitan dengan kedua-dua period itu tertolak selepas digarisi dengan sempadan agama Islam sebagai ad Din. Jadi, soal khurafat atau segala perkara yang tahyul ini tidak lagi wujud selepas kedatangan Islam ke Tanah Melayu. 

Dalam Islam, kita perlu tahu alam ghaib itu wujud, tetapi kita tidak diminta untuk percaya kepada mereka. Perkataan "percaya" dalam konteks ini membawa maksud beriman. Sebagaimana kita dalam rukun Iman. Percaya ke Allah SWT membawa maksud beriman dengan Allah SWT dan konsep ini sama dengan lima rukun Iman yang seterusnya. Jadi, tiada alasan untuk percaya (beriman) kepada hantu dalam kontek zaman ini. 

Semakin hari, semakin banyak kisah seram yang menyisipkan kepercayan kepada pemujaan roh dan semangat itu di jadikan tema dalam drama atau filem. Mungkin agaknya pengarah filem sudah ketandusan idea. Kalau alasan bahawa cerita begitulah pilihan masyarakat, saya rasa mereka sudah gila. Media seharusnya bersifat selektif dalam menyiarkan paparan kepada masyarakat. 

Pihak media tahu mereka adalah mekanisme yang paling ampuh untuk memberi maklumat dan pengetahuan kepada khalayak penonton. Namun, atas nama keuntungan, mereka mengetepikan segalanya demi kepentingan individual semata-mata. Ini bukan soal pilihan masyarakat. Ini soal pendirian dan pegangan yang boleh dicairkan dengan kefahaman yang nampak mudah tetapi kesannya besar dalam agama. 

Mungkin kita sudah kembali semula ke alam animisme. Kembali ke alam pemujaan dan kepercayaan kepada semangat dan roh. Teknologi dibina untuk memajukan pemikiran dan peradaban masyarakat dengan membantu dari pelbagai sudut kehidupan. Tapi teknologi yang dibina telah disalahgunakan untuk membawa ke alam kemunduran dan kesesatan. Kasihan. Berhentilah menyokong dan melihat drama dan filem sebegini. Langsung tidak mendatangkan manfaat. Mudah-mudahan kita semua masih berada dibawah cahaya kebenaran dan tidak dipesongkan perjuangan kepada agama dan bangsa. 

Ahad, 7 Jun 2009

SEEKOR TIKUS DAN KEHIDUPAN

i.
Saya dan beberapa orang kawan ke sebuah pusat membeli belah beberapa hari yang lalu. salah seorang kawan saya mengajak saya melihat tikus kecil yang comel katanya. Dia tertarik dengan kecomelan tikus tersebut. Dia terus membeli dua ekor tikus yang kecil berserta dengan rumah dan semua kelengkapan untuk menjaga haiwan peliharaannya yang baru. Saya bertanya kepadanya, kenapa terburu-buru membeli tikus itu hanya atas dasar comel. Dia tersenyum dan menjawab "Entah, aku pun tak tahu. Yang penting aku suka". Saya terus kehairanan dan terpinga-pinga.

ii.
Saya pergi minum bersama rakan saya. Saya bertanya bagaimana tikus kecil yang dibelinya tempoh hari. Dia gembira dan terus bercerita dengan penuh semangat tentang tikusnya itu. Setelah dia letih bercerita, saya bertanya kepada dia. "Hairankan dunia ini, di rumah kau bukan tak ada tikus? Malah kau bunuh pula. Letak racun. Letak gam tikus. Tapi tikus di Shoping Complex kau beli pula. Siap belikan rumah dan siapkan segalanya. Aku hairanla" Dengan bersahaja dia menjawab, " Tikus di rumah lain. Tikus tu kotor dan tak cantik. Tak jinak. Hodoh lagi. Eii, geli aku". Saya menjawab. "Kenapa kau tak tangkap dan mandikan dia. Nanti bersihlah. Soal cantik itu perkiraan kedua. Yang cantik tak semestinya diluar. Kalau nak jinak, ikut teori pelaziman Pavlov pun boleh. Setiap rangsangan akan menimbulkan gerak balas. Yang penting nyawa. Nyawa itulah kehidupan. Kenapa kau bunuh tikus itu?". Kawan saya acuh tak acuh mendengarnya. Dia menjawab, "Tapi tikus dirumah itu kotor dan boleh menyebabkan penyakit. Asik menyelongkar je kat rumah aku. Semalam habis dapur mak aku. Berterabur semuanya. Mana aku tak bunuh". Saya tertawa dalam hati sendiri. "Agaknya rumah kau yang kotor, tak dibersihkan dengan betul dan kau salahkan tikus bawa penyakit dan kotorkan rumah kau. Aneh betul dunia ini." Kami meneruskan perbualan dan tiba-tiba seekor tikus berlari dicelah-celah longkang dan terus masuk ke dalam lubang dan entah ke mana.

Rabu, 3 Jun 2009

KEKECEWAAN YANG MENIKAM MATAMusim cuti persekolahan dah pun bermula. Jadi, selaku guru praktikal, saya tidak diminta untuk menyertai dan menggerakkan apa-apa aktiviti di sekolah. Alhamdulillah. Saya boleh menarik nafas panjang dan boleh menumpukan kepada beberapa perkara yang saya kira penting. dan yang paling bermakna, saya dapat melarikan diri daripada kesakitan, kepedihan dan kekecewaan yang terpaksa saya rasakan apabila melihat bahasa saya dipukul, dihenyak-henyak dan disisihkan sekali lagi di hadapan mata.

Tahniah kepada pihak pentadbir sekolah kerana menggiatkan usaha untuk menggunakan ruang dan kapasiti sekolah untuk menyuntik spritualitas dan ilmu pengetahuan melalui papan tanda. Itulah satu usaha yang baik dan perlu dilakukan. Melalui papan tanda juga proses tarbiyah berlaku secara senyap tanpa memerlukan proses pengajaran dan pembelajaran. Proses secara senyap inilah yang berbisa sebenarnya. Pelajar akan diindoktrinasikan secara halus melalui medium bahasa akan nilai-nilai dan ilmu tentang sesuatu perkara.

Namun, saya tidak tersangka. Saya berhadapan dengan kekecewaan sekali lagi. Sebelum masuk ke bilik guru, saya perlu melihat papan tanda baru siap dipasang yang sepatutnya tertulis dengan bahasa Melayu, namun sebaliknya berlaku. Jika bahasa Arab tidak mengapalah, bersesuaian dengan aliran sekolah tapi mengapa bahasa Inggeris menjadi pilihan. Mengapa tidak bahasa Melayu sebagai sokongan (terjemahan) kepada bahasa Arab itu sendiri? Pedih mata, hati, jiwa dan segalanya. Lebih-lebih lagi sebagai guru bahasa Melayu di sekolah. Hampir di setiap bangunan sekolah (tidak termasuk bahagian asrama) tergantung papan tanda seperti gambar diatas. Kasihan dan sedih sungguh melihat perkara tersebut.Saya tertanya-tanya, atas alasan apa bahasa Inggeris lebih perlu digunapakai pada papan tanda tersebut? Apakah pihak pentadbir ini sudah tidak nampak kehebatan bahasa Melayu dalam membantu membangunkan intelektual pelajar? Apakah bahasa Melayu sudah tidak signifikan lagi dalam konteks pendidikan kini? Adakah bahasa Inggeris memang bahasa paling berkesan untuk mencerapkan pelajar dengan ilmu? Kalau ya jawapannya, mengapa dalam mesyuarat mengambil masa yang sangat lama untuk meneliti kelemahan pelajar dalam bidang bahasa Inggeris? Pelbagai persoalan timbul, dan saya ajukan kepada semua ketua panatia bahasa Melayu tentang perkara tersebut. Yang lebih memeranjatkan apabila dia sendiri tidak tahu tentang perkara tersebut dan hal ini telah menimbulkan kemarahan di hati para guru bahasa Melayu. Apa yang jelas, pihak pentadbir sekolah tidak mengambil kata sepakat dalam membuat sesuatu perkara yang boleh membawa kesan kepada bahas Melayu itu sendiri.

Ini tidak bermakna saya benci secara total kepada bahasa Inggeris, tetapi meminjam kata Dato' Baha Zain, "Bahasa Melayu dijunjung, bahasa inggeris dikendung". Mudah dan bermakna bukan pernyataan tersebut. Disinilah bermulanya kehancuran bahasa Melayu itu sendiri jika pihak pentadbir sekolah tidak mempunyai semangat cintakan bahasa Melayu. Apatah lagi mempunyai ketekalan dalam memperjuangkan dan memartabatkan bahasa ibunda itu sendiri. Itu baru sahaja soal papan tanda. Belum disentuh tentang pelbagai perkara lagi. Soal keterpinggiran ini sebenarnya sudah lama berlaku. Cuma berlaku secara evolusi.

Soal bahasa Melayu, bukan soal main-main. Ini soal pembangunan intelektual manusia dan ummah. Begitu juga tamadun. Sebab itu saya bersetuju jika PPSMI itu bukan sekadar soal remeh temeh, itu soal supra. Bukan supranasional tetapi supraglobal. Mengheret maruah dan nasib tamadun Melayu itu sendiri di mata dunia. Jadi, alam pendidikanlah sebagai lapangan pertama perlu dilihat dengan teliti. Jangan sampai hanyir sekularisme itu sampai dan menceroboh lalu mebunuh paradigma para pelajar tentang pentingnya bahasa dalam kehidupan sejagat.

Saya kira mungkin dengan bercakap dengan hemah dan sopan itu tidak lagi mendatangkan kesan. Mungkin perlu sedikit radikal. Jadi bagaimana ya? Perlukah memilih jalan untuk menjadi vandalisme? Ya. Mungkin itulah sebaiknya. Biarlah tergadai material lalu hancur dan rosak kerana ia boleh dibina dengan lebih maju lagi pada masa mendatang. Tetapi jika sekali tergadai bahasa, kesannya tidak tertebus dengan air mata berdarah sekalipun. Percayalah.