Rabu, 9 Mei 2012

HERACLITUS, PERUBAHAN DAN PENJIPLAK

Dalam dunia falsafah Yunani, Heraclitus yang datang dari kelompok Elea merupakan sosok tubuh yang sering tidak ketinggalan dirujuki oleh pengkaji. Subjek yang sering dibahaskan berkaitan Heraclitus berkaitan penisbian nilai atau sering juga dikenali dengan istilah relativisme.

Heraclitus (504 S.M) percaya bahawa perubahan atau pengaliran sentiasa berlaku dan ia merupakan ciri asas atau ciri asli alam ini. Pendapat Heraclitus ini sebenarnya bergantung kepada soal pandangan zahir terhadap alam. Padanya, semua perkara dan benda bergerak dan berubah dan tiada yang kekal. Tiada yang menetap diam begitu sahaja.

Nyata pandangan Heraclitus bertentangan dengan pandangan Parmenides yang menjelaskan bahawa ia langsung tidak percaya kepada apa yang dilihat melainkan kepada kebenaran akal sahaja yakni rasionalisme. Ini kerana Parmenides beranggapan perubahan sebenar tidak wujud dan tiada benda yang berubah menjadi suatu benda yang lain.

Walaupun begitu, pandangan Heraclitus lebih diraikan kerana keadaan sekeliling sememangnya berubah menuturi keadaannya asalinya. Secara hakikatnya, perubahan merupakan gerak daya dalam sesuatu perkara yang menuju kepada suatu bentuk konsep berdasarkan konteks yang ditanggapi. Soal perubahan lebih mendapat tempat dalam pemerhatian dan dibahaskan dari pelbagai penjuru kefahaman lebih-lebih lagi dalam konteks kemodenan kini. Tambahan pula ia diasosiasikan dengan perihal kemajuan dan pembangunan yang seringkali melibatkan soal material dan soal rohani juga tiada kurang juga dibicarakan.

Berbalik pada pandangan Heraclitus itu, Heraclitus telah sampai kepada idea bahawa semua asas alam ini adalah perubahan dengan memerhatikan pengaliran air di sungai. Akhirnya dari daya pemerhatiannya, Heraclitus mengungkapkan "it is impossible to step twice into the same stream" atau "adalah mustahil untuk memijak atau melangkah dua kali ke dalam sungai yang sama". Dengan kata lain, jika seseorang memasukkan kakinya ke dalam sungai kali pertama, dan kemudia mahu memasukkan kakinya buat kali kedua; maka celupan kedua itu tidak sama dengan celupan pertama kerana air di dalam sungai sentiasa mengalir dan mustahil celupan pertama akan mengenai pada air yang sama pada celupan kedua. Maka sebab itulah Heraclitus menyatakan bahawa semua benda berubah dan tiada yang menetap kekal.

Maka fahaman ini merasuk jauh ke dalam kalbu manusiawi. Semua perkara perlu berubah dan terus bergerak. Maju dan terus maju. Jika berada di takuk lama atau mengamalkan kaedah yang lama dianggap lapuk dan kolot. Dan fahaman ini bukanlah hidup di tamadun Yunani malah berkembangluas dan kemudiannya dihidupkan kembali oleh ahli falsafah lain seperti Epicurus, Thommas Hobbes, Hume, Jeremy Bentham dan John Stuart Mill yang berkait rapat dengan soal keseronokan dan Hedonisme. Dalam disiplin sastera juga, barah ini telah lama hinggap dan membunuh kefahaman ramai pengarang dan sasterawan.

Soal pengaruh fahaman Heraclitus ini tiada perlu dinafikan tetapi persoalan yang perlu ditanyakan adalah, benarkah fahaman itu benar? Adakah semua perkara perlu diubah agar dilihat cocok dengan situasi semasa? Kalau diterima pakai fahaman itu, maka soal rohani juga harus diubah setiap masa. Benarkah iman dan iktiqad diri perseorangan Muslim harus diubah setiap masa agar sesuai dengan konteks semasa? Mustahil kerana ia boleh mendatangkan kufur sama sekali dalam pandangan alam Islam. 

Seperti yang telah disentuh tadi, perubahan juga berkait rapat dengan soal pembangunan. Prof Wan Mohd Nor Wan Daud telah menanggapi soal pembangunan ini dengan kritis sekali. Dengan mendalami soal memahami perubahan yang membawa kepada pembangunan, Prof Wan telah melihat dari sisi pertentangan ma'na pembangunan itu sendiri iaitu kemunduran atau mundur. Dalam hal ini, Prof Wan terus menyelar bahawa kemunduran itu bukanlah satu perkara yang negatif ataupun tidak baik, malah ia kadangkala memberikan kebaikan. Sebagai contoh, beliau menyatakan bahawa air pasang dan surut, kedua-duanya baik dalam keadaan tertentu. Begitu juga dengan dalam peperangan dan acara sukan, mengundur itu merupakan salah satu teknik , helah atau rancangan dalam menuju kemenangan. Sebagai tambahan, jika kita dapat memerhati tumbuh-tumbuhan, apabila ia sudah matang ia akan berhenti dari 'membangun' dan membesar. Begitulah keadaannya bahawa setiap yang bertentangan dengan perubahan itu bukanlah suatu tidak baik.

Fahaman Heraclitus ternyata mentah dan dangkal sama sekali. Hanya dengan memerhatikan sungai yang mengalir itu lalu mencetuskan fahaman perubahan itu bukanlah suatu yang membanggakan. Ada banyak perkara yang perlu ditanya. Yang paling asas, ke mana benda yang berubah dan mengalir itu hendak menuju? Apakah matlamatnya? Apa yang perlu diubahnya? Harus juga ingat, perubahan akan membawa bersama soal perubahan nilai dan fungsi jika tiada kena pada tempatnya. Dan paling penting, jika perubahan mahu dilakukan, persoalan yang perlu ditanyakan, adakah kita sudah menyiapakan diri dan bersedia untuk menghadapi perubahan tersebut?

Perbahasan Heraclitus tentang perubahan bukanlah suatu yang konteks penghujahan yang kukuh dan ia boleh dijawab dengan hujah yang lebih menyakinkan. Cuba kita alihkan pandangan kepada awan dan bertanya, mengapa awan bergerak? Awan bergerak sebenarnya disebabkan belakangnya terdapat tabir langit yang menetap. Kalau tabir langir tidak menetap, maka kita tidak akan lihat awan itu bergerak. Dua benda yang sama-sama bergerak tidak akan kelihatan. Contoh lain seperti kereta bergerak. Kereta bergerak kerana jalanraya menetap dan tidak berubah-ubah setiap masa. Sebab itu boleh kelihatan akan kereta itu bergerak. Jika jalanraya bergerak dan berubah-ubah dan kereta bergerak, maka tiada pergerakan yang jelas kita akan lihat.

Sama seperti sungai, sungai mengalir dan berubah kerana ada tebing yang menetap. Ini bermakna kefahaman Heraclitus itu salah dan tidak betul. Heraclitus hanya lihat sungai tanpa melihat konteks keseluruhannya. Dari satu bahagian kecil ia membesarkan menjadi sesuatu yang besar. Dan kesalahan yang paling besar adalah penerimaan idea perubahan Heraclitus yang kecil itu sebagai suatu yang besar dan disanjung tinggi. Jelas sekali menjengkelkan.

Kefahaman perubahan Heraclitus ini berkembang dan mustahil ia tidak merasuk ke dalam disiplin sastera. Peniruan konsep dan idea dari Barat bukanlah suatu yang asing dalam konteks di Malaysia. Bukannya tidak boleh dicontohi apa yang baik, tetapi daya penyaringan itu menjadi daya yang terpenting bukan sekadar memborong sesuka rasa. Soal peniruan bukanlah suatu yang baharu dan persoalan mimesis ini sudah ditimbulkan perbahasannya sejak Plato dan Aristotle lagi. Seperti yang saya katakan dalam sastera juga fahaman ini diterima pakai oleh sasterawan. Begitu banyak pengakuan yang boleh dilihat dari tulisan autobiografi sasterawan sendiri dan telah hadir sekian banyak soal perubahan nilai yang terlimpat dalam kandungan tulisan sasterawan negara.

Inilah golongan penjiplak yang menjadi penyambung tradisi Barat yang telah banyak mengelirukan kefahaman kesusasteraan itu sendiri dengan menyatakan perubahan itu sebagai suatu yang alamiah. 

Tak perlu dideretkan pelbagai contoh. Yang paling jelas idea ini dapat dilihat dalam sajak A. Samad Said diberi tajuk Ombak. Sajaknya pendek dan berbunyi begini :

Ombak yang menjamah
kakiku sekali
takkan dapat
kukenali lagi.

*Dipetik disini 

Kalau Heraclitus menggunakan sungai , A. Samad Said menggunakan ombak. Jelas sekali peniruan ini diamalkan oleh A. Samad Said dan dengan yakin, beliau sendiri mengakui mempraktikkan konsep peniruan ini apabila beliau menyatakan bahawa "seseorang penulis terpaksa meminjam dan menyalin daripada kehidupan". Ombak sebagai simbol perubahan yang digunakan oleh Pak Samad itu jelas sekali membayangkan betapa dia juga menyanjung soal relativisme nilai yang boleh dilihat dalam karya yang masyhur iaitu Salina. Maka jika sesiapa yang membaca Salina akan mendapati perubahan nilai yang tidak menentu hala dan jika bolehlah dilihat pada laporan panel anugerah sastera yang menyatakan "Daripada segi inilah beliau membawa pembaharuan kerana beliau lebih suka membawa aliran-aliran Barat seperti realisme atau naturalisme (dan realisme baru kemudiaannya seperti dalam Langit Petang atau Daerah Zeni), dan mengisahkan segala peristiwa sebagai pemerhati yang terperinci, daripada sebagai moralist yang memberikan penilaian peribadinya terhadap watak-watak dan kisah-kisan mereka

Jika diteliti sajak A. Samad Said itu, mungkin terdapat tanggapan lain yang menyatakan bahawa sesuatu peluang itu tidak akan muncul untuk kali kedua. Tetapi dari sudut perlambangan ada logiknya jika ditanyakan mengapa 'ombak'? Mengapa tidak istilah lain yang memberi kefahaman yang lebih sesuai dengan soal peluang atau sesuatu perkara yang bermanfaat boleh disimbolkan digunakan bagi memperlihatkan kefahaman sebegitu. Ombak sememangnya sering dikaitkan dengan keganasan. Dayanya jelas bertenaga menuturi fitrah alam sehingga mampu menenggelamkan dan memamah daratan yang luas.

Apa yang lebih jelas, kefahaman berkaitan sajak A. Samad Said ini sangat dekat dengan konsep yang direnungkan oleh Heraclitus. Jika ada pihak yang menyangka sajak itu ringkas dan padat makna, maka janganlah terus diperbodohkan dengan mainan kata kerana dari segi kandungannya ia telah dahulu diutarakan oleh Heraclitus. Sama ada ia kebetulan atau ia telah dijiplak, ia boleh ditanya sendiri kepada sasterawan tersebut dan dalam mengakhiri hal ini saya kemukan suatu pantun yang saya cuplik dari nukilan Prof Wan Mohd Nor Wan Daud :

Cupak dalam pemberasan
Letak peti dalam perahu
Nampak tiada terkesan
Dalam hati siapa yang tahu

Wallahu'alam.

1 ulasan:

Blog27999 berkata...

As reported by Stanford Medical, It's really the one and ONLY reason this country's women get to live 10 years more and weigh 42 lbs less than we do.

(By the way, it is not about genetics or some secret exercise and really, EVERYTHING to do with "how" they are eating.)

BTW, What I said is "HOW", not "WHAT"...

CLICK on this link to discover if this brief quiz can help you unlock your real weight loss potential